Logo-front


Một trong những nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là công nghệ không chỉ làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, nó cũng nên giảm chi phí. IWBFrontDesk chắc chắn đạt được các mục tiêu cho các khách sạn, ký túc xá, giường & bữa sáng, và nhiều hơn nữa.


Hãy bắt đầu ngay bây giờ, và nhận được lên đến 3 tháng miễn phí.  Ghi tênIWBFrontDesk là rẻ hơn so với các hệ thống quản lý bất động sản phổ biến (phần mềm quây lê tân). So sánh hôm nay.
IWBFrontDesk là rẻ hơn so với các hệ thống quản lý bất động sản phổ biến (phần mềm quây lê tân). So sánh hôm nay.


Bao nhiêu Phong (hoặc đặt đơn vị) Giá mỗi tháng
1 - 14 đơn vị
$22.98/tháng   12 tháng phục vụ  Lưu 23%
$29.98/tháng    1 tháng dịch vụ
15 - 29 đơn vị
$34.98/tháng   12 tháng phục vụ  Lưu 22%
$44.98/tháng    1 tháng dịch vụ
30 - 89 đơn vị
$46.98/tháng   12 tháng phục vụ  Lưu 23%
$60.98/tháng    1 tháng dịch vụ
90+ đơn vị
$58.98/tháng   12 tháng phục vụ  Lưu 25%
$78.98/tháng    1 tháng dịch vụ

Tiết kiệm tiền

Trong vòng vài phút, bạn có thể tiết kiệm từ 40% đến 85% cho hệ thống quản lý tài sản của bạn. Bắt đầu tăng lợi nhuận của bạn ngày hôm nay.

Hệ thống quản lý khách sạn, hệ thống quản lý ký túc xá, giá cả
Tiết kiệm tiền với IWBFrontDesk trên hệ thống quản lý tài sản của bạn và phần mềm đặt phòng khách sạn.